MVO Arbeidsparticipatie

ONDERNEMEN MET AANDACHT

Onze gespecialiseerde afdeling MVO Arbeidsparticipatie neemt voor bedrijven de zorg uit handen voor personeelsvraagstukken die om een sociale en maatschappelijke verantwoorde invulling vragen. De Participatiewet staat in relatie tot de Wet Banenafspraak en is ontstaan om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Vaak kunnen de mensen die onder deze wet vallen goed functioneren in het bedrijfsleven, alleen hebben zij goede coaching nodig. Duijndam heeft hiervoor de gespecialiseerde afdeling MVO Arbeidsparticipatie ingericht.

 
De afdeling MVO Arbeidsparticipatie van Duijndam Uitzendgroep helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een leuke, passende baan. Via Duijndam Jobcoaching coachen wij de medewerkers uit deze doelgroep op de werkvloer. Wij adviseren bedrijven met maatschappelijk verantwoord ondernemen om met elkaar een succes te realiseren.
 

Subsidies en wet- en regelgeving 

Voor werkgevers zijn er vanuit de overheid veel aantrekkelijke regelingen en financiële compensaties om zo kansen te creëren voor de werkzoekenden uit de doelgroep. Het uitzoeken en aanvragen van deze subsidies en regelingen brengt veel administratieve handelingen met zich mee, die de werkgever volledig aan ons kan overdragen. Onze afdeling is gespecialiseerd en heeft een up-to-date vakkundigheid.  
 

Uitzendkrachten via Duijndam 

Een werkgever die een medewerker via Duijndam in dienst neemt, geeft alle personele en administratieve handelingen uit handen. De medewerker komt in dienst bij Duijndam Uitzendgroep, maar gaat bij de werkgever aan de slag. Zo houdt het bedrijf tijd over om te investeren in de begeleiding van de medewerkers en is er meer tijd voor de core-business. Uitzendkrachten van de afdeling MVO arbeidsparticipatie zijn verzekerd van ondersteuning door onze gespecialiseerde medewerkers. Samen met de uitzendkracht bekijken we de situatie en wordt eventueel een jobcoach ingezet via ons gecertificeerde jobcoach organisatie. De jobcoach van Duijndam Jobcoaching stelt samen met de uitzendkracht een unieke keycard op. Meer informatie over deze speciale methode vindt u hieronder.
 

Jobcoach

Onze afdeling MVO Arbeidsparticipatie heeft als doel een medewerker met afstand tot de arbeidsmarkt volwaardig deel te laten nemen aan het arbeidsproces. Duijndam Jobcoaching biedt hierbij jobcoaching aan. Een gecertificeerde jobcoach helpt zowel de medewerker als de werkgever bij bijvoorbeeld het inwerken van de kandidaat en coacht actief op de werkvloer. Met elkaar werken wij eraan dat de medewerker het werk zoveel mogelijk zelfstandig kan uitvoeren. De jobcoach van Duijndam Jobcoaching blijft ook in beeld voor vragen en coaching van zowel de werkgever als de kandidaat.
 

Uniek; de persoonlijke Keycard

Duijndam Uitzendgroep heeft een eigen unieke methode ontwikkeld, voor de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waarbij een efficiënte en duidelijke manier van communiceren tussen de medewerker, de opdrachtgever en de jobcoach voorop staat. Onze Keycard vormt hierbij een centrale rol. Deze persoonlijke Keycard biedt handvatten voor de omgang en begeleiding van de medewerker. De uitzendkracht voelt zich hierdoor beter begrepen waardoor er meer ruimte ontstaat om te leren en opdrachten beter uit te voeren. Collega’s weten hoe ze met hun nieuwe collega om moeten gaan en hem of haar kunnen sturen. Tijdens het werkproces, kan zowel de uitzendkracht, als de klant teruggrijpen op deze tool. Uit verschillende trajecten is gebleken dat zowel de uitzendkrachten als onze klanten dit als een zeer prettige methode ervaren.

UWV jobcoach erkenning

Duijndam Jobcoach B.V. is een erkende UWV jobcoachorganisatie. Dit betekent dat wij aan alle eisen en verplichtingen voldoen die staan in het Erkenningskader 2016 van het UWV. 

Wilt u meer informatie over deze diensten? Dan kunt u contact opnemen met onze vakkundige afdeling via telefoonnummer 0174 87 00 48 of per e-mail via info@duijndamjobcoaching.nl.

Bel ons direct!