Certyfikaty

GODNY ZAUFANIA PARTNER

 

Dobry pracodawca szuka profesjonalnego i godnego zaufania partnera, który będzie go wspierał w dążeniu do osiągnięcia celów zawodowych. Profesjonalizm i kompetencja naszych pracowników oraz organizacji świadczą według nas o jakości wykonywanych przez nas usług. Jesteśmy członkiem różnych organizacji branżowych i posiadamy wszystkie odpowiednie certyfikaty, co daje naszym zleceniodawcom obiektywny obraz naszej firmy.
 
 

ABU

Duijndam Uitzendgroep jest członkiem Holenderskiego Związku Agencji Pracy Tymczasowej [ABU- Algemene Bond Uitzendondernemingen], organizacji branżowej działającej w sektorze pracy tymczasowej. ABU cechuje restrykcyjna polityka przyjmowania nowych członków, organizacja ta okresowo kontroluje przestrzeganie Układu Zbiorowego Pracy [CAO- Collectieve Arbeidsovereenkomst] dla Pracowników Tymczasowych, jak również jakość oferowanych przez nas usług, procesy administracyjne i okresowe odprowadzanie podatków i składek na świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych.
 
 
 

Stowarzyszenie Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych

Duijndam Uitzendgroep spełnia normy w zakresie zakwaterowania pracowników zagranicznych. Stowarzyszenie Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych prowadzi rejestr firm spełniających te wymogi, oraz zajmuje się utrzymywaniem tych norm. Firmy, które oferują zakwaterowanie dla pracowników zagranicznych, mogą uzyskać certyfikat wydawany przez SNF. Naszym pracownikom tymczasowym gwarantujemy, że oferowane przez nas zakwaterowanie spełnia wszystkie wymogi.
 
 
 

NEN 4400-01

Duijndam Uitzendgroep spełnia wymogi zawarte w normie NEN 4400-01 i widnieje w rejestrze Stowarzyszenia Regulacji Rynku Pracy [SNA- Stichting Normernig Arbeid]. Powstała w branży pracy tymczasowej norma NEN 4400-01 ma na celu ochronę pracodawców, którzy wynajmują pracowników przed oszustwami i nielegalną działalnością. Norma ta stawia wysokie wymagania dotyczące administracji personalnej i administracji płac a także odprowadzania podatków i składek na świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych. VRO Certification B.V. kontroluje przestrzeganie wymogów zawartych w normie NEN 4400-01. Firma Duijndam Uitzendgroep spełnia wszystkie wymagania i została dopuszczona do rejestru Stowarzyszenia Regulacji Rynku Pracy.
 
 
 

VCA en VCU

VCU to Lista Kontrolna Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla Organizacji Pośrednictwa Pracy Tymczasowej [Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties]. Jest to certyfikat wywodzący się z Listy Kontrolnej dla Wykonawców [VCA-Veiligheid Checklist Aannemers] dotyczącej znajomości przepisów BHP w miejscu pracy. VCU odnosi się do bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i jest specjalnie przeznaczony dla agencji pracy tymczasowej, które oddelegowują pracowników do firm posiadających certyfikat VCA. Przedsiębiorstwa te wykonują prace wiążące się z większym zagrożeniem, w środowisku szczególnie niebezpiecznym. Często chodzi tutaj o prace na placach budowy, w fabrykach, warsztatach czy przy różnych instalacjach. Duijndam Uitzendgroep posiada certyfikat VCU od 15-go listopada 2011 roku. W związku z tym widniejemy również w holenderskim rejestrze vca.nl.
 
 
 

ID-checker

Zmiany w zakresie kontroli tożsamości odbywają się w tempie błyskawicznym. Różnego rodzaju tendencje oraz wydarzenia społeczne i polityczne jak i rozwój technologiczny powodują, że z dnia na dzień wzrasta zapotrzebowanie na rozwiązania umożliwiające szybkie i pewne kontrolowanie tożsamości. Duijndam Uitzendgroep dąży do świadczenia usług o możliwie jak najwyższej jakości i przejrzystości. Zasadnicze znaczenie ma dla nas (i dla Ciebie) posiadanie absolutnej pewności co do tożsamości naszych pracowników. Aby ją zapewnić, korzystamy z oprogramowania ID checker.
 
IDchecker zajmuje pierwsze miejsce w dziedzinie weryfikacji tożsamości dokonywanej online. Firma ta oferuje agencji pracy Duijndam Uitzendgroep przejrzysty, kompletny proces, w którym optymalnie wykorzystuje się z solidne oprogramowanie i wyćwiczone oczy ludzkie. Gdy wynik komputerowej weryfikacji dokumentu tożsamości nie daje całkowitej pewności, trafia on w postaci cyfrowej do jednego z naszych specjalistów. Łącząc wiarygodną kontrolę komputerową z pracą wyszkolonych specjalistów, nie musimy obawiać się (Ty również) oszustw związanych z fałszowaniem dokumentów tożsamości.
 
 
 
W skrócie: Duijndam Uitzendgroep jest godnym zaufania partnerem biznesowym
 
Chcesz dowiedzieć się więcej o powyższych normach i certyfikatach? Nie wahaj się skontaktować z nami. Chętnie służymy pomocą!
 
   
Kontakt   

 

Bel ons direct!